CZ  |  EN  |  DE

O NÁS

Jsme spolehlivým výrobcem a distributorem jednorázových zdravotnických prostředků, se sídlem v Bučovicích (Jižní Morava).

Naše výrobky navrhujeme s ohledem na bezpečné a snadné použití na operačních sálech, aby zajistily maximální ochranu jak personálu tak pacientů.

Rozsáhlý sortiment produktů odpovídá širokým potřebám zákazníků a je dokladem systematické vývojové práce s lékaři a zdravotními specialisty.

Klíčovým programem je vývoj a výroba vysoce sofistikovaných operačních roušek a setů, tvořených na zakázku dle konkrétních potřeb zákazníků.

Operační roušky a sety značky Dina-Hitex se odlišují od ostatních svou precizností a kvalitou, za přijatelnou cenu.

Na českém i evropském trhu působíme od roku 1992. Rozsáhlá síť obchodních zástupců pokrývá celý český trh, na Slovensku a v Polsku využíváme obchodní pobočky.

V roce 2016 byla zahájena výroba v nových závodech v Indii a Tunisku, s cílem rozšíření výrobků DINA-HITEX na indický a severoafrický trh.

Základní fakta:

 • Portfolio výrobků DINA-HITEX tvoří 39 000 položek
 • Jsme aktivní v 35 zemích, na 3 kontinentech
 • Zaměstnáváme asi 750 zaměstnanců
 • Čisté výrobní prostory zaujímají cca 2 500 m²
 • Celková rozloha firmy je 8 000 m²
 • Vlastní:
  • ETO sterilizace
  • výroba laminovaných 2 a 3 vrstvých materiálů
  • zkušební laboratoř
  • výroba adhezivních pásek
  • výroba návleků na přístroje

1992
založení společnosti HITEX
1995
přeměna společnosti na DINA-HITEX
2000
budování čistých prostor třídy ISO 7,8
2005
ETO sterilizační komora
2005
automatická balící linka
2010
laminovací linka na výrobu vícevrstvých materiálů
2010
založení společnosti Hitex Healthcare Indie
2011
plně automatická linka na výrobu roušek
2015
založení společnosti Medica HitexTunis
2016
rozšíření čistých prostor třídy ISO 7,8
2018
výstavba administrativní budovy a zkušební laboratoře
2021
otevření nového výrobního prostoru v Hodějicích
2023
získání certifikace MDR

 

 

Management

Shashidhar Singh
CEO/jednatel

Pavel Hrabovský
ředitel společnosti

Štěpán Tichý
manažer kvality

Jiří Novotný
manažer regulace

Libuše Machálková
obchodní ředitelka

Sylva Rozmanitová
ředitelka nákupu

Stanislav Koval
ředitel výroby

Martina Novotná
manažerka skladu, expedice

Pavlína Zelená
hlavní účetní

Naše cíle

Péče o zákazníka    

Zákazník je naší prioritou, proto se snažíme procesy přizpůsobit jeho potřebám.
Tudíž:

 • Produkujeme výrobky, které zákazníkům přináší očekávanou úroveň komfortu a bezpečnosti během používání, a upevňujeme tak důvěru v nás a pověst jakožto spolehlivého dodavatele
 • Nabízíme efektivní i ekonomicky vhodná řešení, která plně pokryjí potřeby zákazníků
 • Udržujeme dlouhodobá partnerství, která neustále rozvíjíme s individuálním přístupem, se zákazníkem komunikujeme na profesionální úrovni a vycházíme vstříc jeho potřebám

 

Kvalita výrobků a služeb

Trvalé zvyšování kvality našich výrobků a služeb je základním nástrojem pro udržení spokojenosti zákazníků.

 • Pravidelně školíme své zaměstnance
 • Napřímo spolupracujeme s odborníky a profesionály v ambulancích i na operačních sálech, kde společně řešíme design, materiály a funkčnost výrobků.
 • Dodržujeme principy mezinárodních norem pro zabezpečení jakosti (ISO 13485) a ochrany životního prostředí (ISO 14001)
 • Plníme funkčnost a adekvátní účinnost systému kvality
 • Dbáme na pružné a včasné dodávky zboží odběratelům

Zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců

Klíčem pro poskytování kvalitní péče zákazníkovi jsou kompetentní pracovníci.
Systematicky a dlouhodobě posilujeme odborný, profesní a osobní růst našich zaměstnanců v oblasti výroby zdravotnických prostředků.

Ochrana životního prostředí

Uvědomujeme si svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí. Proto:

 • Dodržujeme platná ustanovení dle všech právních předpisů a závazných povinností zainteresovaných stran
 • Snižujeme dopady svých činností a produktů na životní prostředí vhodnou volbou výrobních technologií a zdrojů, které zároveň neohrožují zdraví a životy zaměstnanců
 • Důsledně realizujeme preventivní zajištění v oblasti spotřeby surovin a energie, neustále sledujeme a vyhodnocujeme možná rizika a přijímáme opatření k jejich eliminaci
 • V rámci vzdělávacích programů zvyšujeme povědomí zaměstnanců o principech ochrany životního prostředí
Obchodní zástupci